Privacy policy

Kienhorst.nl beschermt de privacy van haar klanten en werkt conform de huidige

Nederlandse Privacywetgeving.

Wij vragen u zich te registreren met uw persoonsgegevens en e-mail adres. Uw e-mail adres en het wachtwoord geven toegang tot uw Kienhorst.nl account. Bewaar dit wachtwoord dus goed, en zorg dat niemand anders dit te weten komt! Kienhorst.nl zal nooit telefonisch of via e-mail om uw wachtwoord vragen!

Uw e-mail-adres gebruiken we om contact met u op te nemen; enerzijds om te voorkomen dat iemand zich registreert met uw e-mail adres, anderzijds willen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen rond de produkten. Uw adresgegevens gebruiken we om u de bestelde produkten te kunnen toesturen.

Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verwerkt. In overeenstemming met deWet BeschermingPersoonsgegevens (WBP) is deze gegevensverzameling aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Kienhorst.nl kan gebruiksgegevens analyseren en gebruiken om onze diensten te verbeteren. Resultaten van dergelijke analyses worden nooit gedeeld met derde partijen. Kienhorst.nl zal de door u geregistreerde gegevens, en uw e-mail adres in het bijzonder, niet delen met derden. Uw persoonlijke informatie wordt nooit aan derden verstrekt of verkocht.

U kunt uw inschrijving op ieder moment via onze website inkijken en ook aanpassen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen.

Indien u geen prijs stelt op verdere toezending van onze nieuwsbrief, dan kunt u dit op ieder moment via onze website aangeven. Wij hanteren het zogenaamde “opt-in” beginsel, waarbij wij u alleen onze nieuwsbrief zullen toesturen indien u ons daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Wij maken gebruik van “cookies”. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Elke keer dat u toch om uw gebruikersnaam of wachtwoord wordt gevraagd, kunt u zelf aangeven of het cookie 1 uur of een langere tijd geldig moet blijven. Indien u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet zal dit tot gevolg hebben dat u vaker uw gebruikersnaam en wachtwoord zult moeten ingeven.

Op onze website kunt u een aantal links naar websites van andere bedrijven of instellingen aantreffen. Kienhorst.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven of instellingen. Kienhorst.nl behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen, indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. U kunt uw vragen of opmerkingen over ons privacybeleid sturen naar info@kienhorst.nl

ONTWERP & REALISATIE: KRACHT, CONCEPT & CREATIE